Om Mattsson Security AB

-I en bättre värld behövs jag inte…

säger Lars Mattsson, VD i Mattsson Security AB. Det är inte säkerheten som kostar utan frånvaron av säkerhet.

Skydd och säkerhet är en förutsättning för en harmonisk och trivsam miljö. Mattsson Security har inriktat sig på att hjälpa företag att finna anpassade lösningar i olika säkerhetsfrågor.

-Enkla logiska lösningar hämtade från erfarenheter ur verkligheten är basen för vårt säkerhetsarbete, fortsätter Lars Mattsson. Säkerhet är ofta ett informationsproblem. Med rätt beslutsunderlag blir säkerhetsåtgärderna en lönsam investering för företaget.

Medlem i Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD) och American Society for Industrial Security (ASIS).

Vi är aktiva inom följande områden:

 • Oberoende rådgivning
 • Brotts- och skadeförebyggande verksamhet
 • Incidenthantering
 • Utredningar
 • Säkerhetsplanering
 • Policies

Specialitet

 • Hot och våld / Personskydd
 • Intern brottslighet
 • Bollplank (även ob-tid)
 • Utbildning
 • Handlings- och åtgärdsplaner
 • Säkerhetsinformation